Kontakt

Základné kontaktné údaje

Winton s. r. o.
Mostová 2
811 02 Bratislava
(budova Carlton – Savoy Courtyard Building, prízemie)
Slovenská republika

Mobil: +421 905 427 618
Fax: +421-2-322 01 240
E-mail: winton@winton.sk

IČO: 36 861 243
IČ DPH: SK2022739532

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 55883/B
SAK: 4774

Podmienky ochrany osobných údajov