Profil

Advokátska kancelária Winton s. r. o. (AK Winton) vznikla na začiatku roka 2009. Je dynamicky sa rozvíjajúcou advokátskou kanceláriou, ktorej cieľom a krédom je poskytovať profesionálne a na klienta orientované, právne poradenstvo.

V krátkom čase od založenia spoločnosti sa rozsah poskytovaných a klientmi požadovaných služieb rozrástol do tej miery, že sa zo spoločnosti postupne vytvoril skúsený a profesionálny tím právnikov ako odborníkov v jednotlivých poskytovaných právnych službách, so znalosťami v rozličných oblastiach právneho poradenstva, ktorí osobne, podľa špecifických požiadaviek klientov, poskytujú profesionálne odborné služby tuzemskej aj zahraničnej klientele.
V súčasnosti tak tím skúsených právnikov s mnohoročnou praxou a rozsiahlymi skúsenosťami osobitne v projektovom poradenstve, v prípade potreby spolu s expertmi zo spolupracujúcich advokátskych kancelárií, daňovými poradcami, prípadne expertmi z iných oblastí, poskytuje svojim klientom komplexné právne služby vo všetkých oblastiach práva, ako aj komplexné organizačné zabezpečenie projektov (tzv. Project Management).

Vďaka tomu môže AK Winton uskutočňovať rozsiahle a zložité transakcie a realizovať aj nadštandardné požiadavky svojich klientov.

Medzi súčasnými klientmi AK Winton sú dnes už aj nadnárodné spoločnosti a ich lokálne dcérske spoločnosti, silné české a slovenské firmy, podnikajúce predovšetkým v oblasti obchodu, služieb, stavebníctva, IT, financií, dopravy a nehnuteľností.

Každý prípad, ktorý AK Winton prevezme, rieši tím ľudí zložený z jedného alebo viacerých právnikov, a to v závislosti od charakteru a náročnosti prípadu.

Prístup AK Winton pri riešení požiadaviek klienta sa opiera o dôkladnú znalosť obchodných činností, vnútornej štruktúry a potrieb klientov, čo umožňuje ponúkať promptné, vhodné a cenovo efektívne riešenia požiadavkám klientov.

AK Winton poskytuje tiež komplexné služby vo verejnom obstarávaní.

AK Winton je pre každého klienta zárukou komplexnej pomoci zodpovedajúcej povahe jednotlivého prípadu s prihliadnutím na všetky ďalšie aspekty jeho potrieb presahujúce rámec právneho poradenstva spojeného s výkonom advokácie.