Služby

AK Winton disponuje rozsiahlymi možnosťami zabezpečiť pre svojich klientov komplexný rozsah právnych služieb. Nakoľko má kancelára vybudovanú sieť spolupracujúcich právnikov, s cieľom poskytnúť komplexné právne služby spolupracujeme v prípade potreby aj s externými právnymi expertmi ako aj expertmi z iných oblastí podnikania.