Vyboxujeme pre vás výhru
Vyboxujeme pre vás výhru

Sporová agenda

Poskytujeme klientom poradenstvo v prípravných fázach riešenia sporov, ale aj v priebehu súdnych konaní.

Po analýze možných foriem procesných stratégií dávame klientom záverečné odporúčania.

V rámci sporovej agendy zastupujeme našich klientov pred súdmi aj rozhodcovskými orgánmi.

Nie je potrebné zabúdať, že spor je možné vyriešiť aj mimosúdne, formou dohody alebo pred mediátorom, či rozhodcom/rozhodcovským súdom. Sme pripravení zastupovať klientov pred všetkými uvedenými inštitúciami s cieľom dosiahnuť najpriaznivejší výsledok.

V tejto súvislosti spolupracujeme s radom odborníkov z oblasti mediácie a rozhodcovskými súdmi. V našom tíme máme tiež expertov, ktorí pôsobia ako rozhodcovia.