Profesionálna právna podpora je základom pre úspešný obchod
Profesionálna právna podpora je základom pre úspešný obchod

Obchodné právo

Obchodnoprávna agenda je kľúčovou oblasťou právneho poradenstva poskytovaného našou advokátskou kanceláriou, predovšetkým pre súkromný sektor.

V rámci poradenstva pre klienta zabezpečíme podľa jeho potrieb komplexné právne služby tak v oblasti záväzkového práva a zmlúv, vrátane agendy s medzinárodným prvkom zmlúv ako aj v korporátnej agende, ktorá zahŕňa všetky činnosti pri zakladaní, správe aj rušení všetkých typov obchodných spoločností a družstiev, a tiež pri transakciách ako sú fúzie a akvizície.