Baví nás chrániť práva spotrebiteľov
Baví nás chrániť práva spotrebiteľov

Občianske právo

V rámci oblasti občianskeho práva sa naša kancelária zameriava predovšetkým na oblasť záväzkového práva.

Písomné zmluvy sú základným predpokladom pre zachovanie vyššej miery právnej istoty.

Pre našich klientov zabezpečujeme kompletnú zmluvnú agendu. Každú zmluvu vždy pripravuje tím právnikov, ktorý ju komponuje podľa požiadaviek klienta s prihliadnutím na bohaté praktické a teoretické skúsenosti členov tímu.

Medzi základné služby poskytované našim klientom patrí aj pripomienkovanie zmlúv pripravených zo strany druhého kontrahenta, či zastupovanie klientov na rokovaniach, ktoré predchádzajú uzatvoreniu zmluvy.

Okrem oblasti záväzkového práva poskytujeme služby aj v rámci oblastí rodinného práva a dedičského práva. Venujeme sa tiež problematike zmeniek a šekov.

Osobitne sa zameriavame tiež na ochranu práv spotrebiteľov a elektronickú kontraktáciu.