Zamestnávateľ i zamestnanec, obaja si zaslúžia ochranu práv
Zamestnávateľ i zamestnanec, obaja si zaslúžia ochranu práv

Pracovné právo

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva a tiež práva sociálneho zabezpečenia, tak pre subjekty v pozícii zamestnávateľov ako aj pre fyzické osoby v pozícii zamestnancov, vrátane pracovnoprávnych vzťahov s medzinárodným prvkom. Samozrejmou súčasťou nášho poradenstva je zastupovanie klientov v správnych konaniach a súdnych konaniach súvisiacich s pracovnoprávnymi vzťahmi a vzťahmi v oblasti sociálneho zabezpečenia.