Chránime čo vytvárate
Chránime čo vytvárate

Právo duševného vlastníctva

Zameriavame sa predovšetkým na prípravu zmlúv, ktoré smerujú k ochrane autorských práv a priemyselných práv.

Zabezpečujeme prihlasovanie ochranných známok a podávanie námietok proti prihlasovaným ochranným známkam.

Chránime Vaše autorské práva pred nedovolenými zásahmi do diela predbežnými opatreniami a žalobami, k čomu patrí komplexné zastupovanie klientov v súdnych sporoch a pri mimosúdnom riešení sporov.