Pokrok a veda je pre nás výzvou aj v práve
Pokrok a veda je pre nás výzvou aj v práve

Právo regulovaných odvetví

Činnosť našej kancelárie v tejto oblasti stavia na bohatých skúsenostiach s poskytovaním širokej škály právnych služieb pre hospodárske subjekty či orgány verejnej moci pôsobiace v sektoroch ako energetika, doprava, stavebníctvo, telekomunikačné technológie, IT a ďalšie.

Sme pripravení:

  • komplexne zabezpečiť zmluvnú dokumentáciu a právnu analytiku k rôznym druhom transakcií v príslušných oblastiach,
  • zastupovať v konaniach pred príslušnými vnútroštátnymi či európskymi orgánmi verejnej moci,
  • nastaviť právne vzťahy tak, aby boli v súlade s právnou úpravou príslušného odvetvia.