Ak je hospodárska súťaž poctivá, zabezpečuje technický pokrok
Ak je hospodárska súťaž poctivá, zabezpečuje technický pokrok

Súťažné právo

Pre klientov zabezpečíme analytické činnosti a tiež právne zastupovanie pred príslušnými orgánmi týkajúce sa všetkých aspektov dohôd obmedzujúcich súťaž, zneužívania dominantného postavenia a problematiky koncentrácií.