Zverte sa v tendroch do rúk odborníkov
Zverte sa v tendroch do rúk odborníkov

Verejné obstarávanie

AK Winton má unikátne know-how v oblasti verejného obstarávania.

Poskytujeme komplexné služby pri zabezpečení priebehu verejných obstarávaní pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov ako aj komplexnú právnu podporu pre uchádzačov/záujemcov v tendroch, ktorá zahŕňa najmä:

  • podporu pri príprave ponúk
  • zastupovanie v rámci revíznych postupov
  • zastupovanie v správnych žalobách
  • právnu podporu týkajúcu sa zmluvných vzťahov po skončení verejného obstarávania.

V rámci analytickej činnosti vo verejnom obstarávaní spracúvané právne stanoviská týkajúce sa zhodnotenia postupov verejného obstarávania, ako aj konzultácie procesov pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov a uchádzačov alebo záujemcov.